NEN 3140 keuring elektrische installaties; Hoe veilig is uw installatie?

NEN 3140

NEN 3140 keuring elektrische installatie; Hoe veilig is uw installatie?

Iedere ondernemer heeft een elektrische installatie in zijn bedrijfspand. De Arbo-wet verplicht de werkgever om ervoor te zorgen dat een veilige situatie is gewaarborgd. Technisch bureau TOP kan u erbij helpen om aan de regels (NEN 3140) te voldoen en dit dan ook, in de toekomst, te blijven doen. U, als ondernemer, moet er voor zorgen dat het veilig is maar ook dat het veilig blijft. 

Uw installatie moet voldoen aan de norm NEN 3140. In deze norm wordt de bedrijfsvoering van elektrische installaties geregeld. U moet zorgen, dat de veiligheid van de elektrische installatie gewaarborgd wordt. De norm NEN 3140 gaat over verantwoordelijkheden en controles. Zo moet uw installatie worden geplaatst onder de verantwoordelijkheid van een installatieverantwoordelijke. Ook moet elke installatie periodiek worden gecontroleerd.

Inspectierapport

Het spreekt voor zich dat u zich tegenover de diverse instanties moet kunnen verantwoorden over de uitgevoerde inspectie. Denk hierbij aan arbeidsinspectie, gemeente, verzekering etc. Aan het einde van de NEN 3140 inspectie een keuringsrapport met de bevindingen die uit de keuring naar voren zijn gekomen.

Het keuringsrapport is een document waarin de bevindingen van de inspectie zijn opgenomen: meetwaarden, interpretaties van meetwaarden, conclusies en aanbevelingen.

Het rapport is echter geen statisch stuk papier. In het rapport staan namelijk de bevindingen van de inspectie. Er zal dus actie moeten volgen naar aanleiding van het rapport.

Het kan zijn dat uw installatie niet veilig blijkt te zijn. Worden er zaken aangetroffen die de kwalificatie “levensgevaarlijk” meekrijgen, dan wordt de installatie als geheel afgekeurd en buiten gebruik gesteld. De knelpunten zullen terstond moeten worden opgelost, zodat de situatie weer veilig wordt.

Gelukkig zijn dergelijke ingrijpende maatregelen meestal niet nodig. Meer voor de hand ligt echter dat gedeeltes van de installatie niet in orde zijn, zeker bij een eerste inspectie. Ook zijn er gradaties in de mate waarin deze onderdelen onveilig zouden kunnen zijn.

Herstel van aanwezige knelpunten

Is er iets niet in orde met de installatie, maar is er geen sprake van zeer ernstig gevaar, dan moeten deze onderdelen binnen een redelijke termijn worden aangepast. Afhankelijk van het gevaar of de aard van de tekortkoming, kan men een prioriteit toekennen aan het oplossen van het probleem. Het is niet zo dat alles meteen opgelost moet worden. Dit zou het primaire proces binnen uw bedrijf kunnen verstoren. U heeft dus de ruimte om een planning te maken wanneer welk acties ondernomen worden. U kunt zo de kosten en inspanningen spreiden over een langere periode. Hiervoor geldt uiteraard: uitstel, geen afstel.

Voordeel van Technisch Bureau TOP is dat wij alle eventuele tekortkomingen voor u kunnen verhelpen. Onze deskundige medewerkers kunnen elke aanpassing die nodig is, snel, efficiënt en tegen een marktconforme prijs uitvoeren. Zo houdt u alles in een hand. Service en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel.

Onze medewerkers zijn op de hoogte van normeringen, technische richtlijnen en installatie-eisen en werken zo altijd volgens de meest recente wettelijke richtlijnen. Bovendien kunnen zij naast veiligheid ook zorgen voor een bedrijfszekere werking. Een deskundig aangelegde en onderhouden installatie maakt uw werk en leven een stuk plezieriger. 

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Related Posts